Deníček lesního klubu Zahrádka Troja

Co se u nás na Zahrádce děje? To zjistíte tady, kde sepisujeme dění, aktivity a akce, co se pořádají u nás na Zahrádce.

Den stromů v Bráníku, podzimní Palírka, výrobky pro Kohoutka

Záhradka se nám zbarvila do všech barev podzimu, les Palírka je pokryt listnatým kobercem a my si užíváme slunečného října.

Máme za sebou podzimní piknik, kde jsme poznávali podle čichu, hmatu i chuti zeleninu a ovoce, povídání a pozorování ptáčků, jak odlétají do teplých krajin a kdo u nás zůstává a kdo naopak přiletí.

Poznáváme listy dubu, břízy, kaštanu i lípy, hledáme bukvice a kaštánky, které děti používají jako ingredience v bahnité kuchyňce.

Stihli jsme i vyrobit sádru, z které jsme obtiskli a nabarvili lístečky, ty se budou dávat jako dárek ve Dvoře v Kobylisích v bezobalovém obchodě Kohoutek, kam si chodíme pro hygienické prostředky a moc se nám líbí myšlenka celého obchůdku.

22.října náleží dni stromů a i my jsme ho oslavili, společně s lesy ČR a městskou části Praha 4, která připravila vzdělávací program pro předškolní i školní děti. 

Společně jsme zasadili strom a dozvěděli se spousty zajímavostí.

V listopadu nás čekají oslavy svatého Martina, nenechte se ujít lampionový průvod, všichni jste srdečně zváni. 

Den Seniorů, Ekologický program

Už tady máme měsíc říjen a s ním přichází i téma podzimu. V první části měsíce navazujeme na sklizeň a povídáme si s dětmi o tom, k čemu slouží kompost, kde nám školáci z Křídla pomohli s popisky, co jsou lokální potraviny, poznáváme ovoce, zeleninu a plody podzimu.

Dožínky 2019

V září se uskutečnilo první setkání rodičů na slavnosti zvané Dožínky, kde jsme z lokální zeleniny uvařili v novém kotlíku vývar, který se opravdu hodil, jelikož tatínkové v lese stavěli

Dožínky, výlet na Farmu Miškovice

Druhou polovinu záři jsme věnovali tématu sklizně. S dětmi jsme si v ranním kruhu ukazovali jak vypadá obilí. Jeden den jsme si hráli na pekaře a vyrobili jsme těsto, další dny jsme sklízeli jablíčka z našich jabloní, co nám rostou na Zahrádce a vytvořili jsme z nich tiskátka, využili jsme také brambory, které nám zbyly z Dožínek a za pomocí špejlí z nich vznikla krásná zvířátka. Z teepee se na moment stalo divadlo, kde děti sehrály pohádku o červené řepě, společně s průvodcem Shaunem.

Vítáme se po prázdninách

Po dvou měsících se otevřela vrátka Zahrádky pro děti z lesního klubu. Přivítali jsme spousty nových tváři a to jak mezi dětmi, tak i v radě průvodců. Od září máme otevřeno zase o den více a proto jsme se rozrostli o další skvělé průvodce, kteří mají dosti podobné hodnoty, chovají respekt k přírodě a lásku k dětem.

Den dětí 2019

Na Dni dětí bylo na Zahrádce živo a veselo. Děti si užívaly  různých druhů pohybových aktivit, malování, vyřezávání ze dřeva, střílení z luku, hlazení canisterapeutického Ronyho, křesání ohně, luštění hádanek

Velikonoční jarmark 2019

Díky Velikonočnímu jarmarku jsme zjistili, že opravdu neexistuje špatného počasí. Ač jsme se chystali uvítat jaro, teploty nestouply nad deset stupňů. Jakmile jsme se ale zahřáli písničkou u ohně, nic

Masopust 2019

Na Zahrádce Troja se konal nefalšovaný masopustní rej, ve kterém nechyběl ani tradiční průvod masopustních maškar. Společně jsme si masky vyrobili, pomalovali se, k zapůjčení byly i masky historické a

1 2 3 4