Vznik tradice pálení čarodějnic a co vám zaručí prvomájový polibek?

Datum 30. dubna známe jako den, kdy se tzv. pálí čarodějnice, pořádají se majálesy a den na to prožíváme kouzlo lásky pod rozkvetlými stromy. Kde mají ale tyto tradice kořeny? Dochovaly se tak, jak je znali naši předci, nebo jsme si je upravili?

Svátek zářícího ohně

Pálení čarodějnic má svůj původ v Keltském svátku Beltine („zářící oheň“), který byl přechodem mezi obdobím temna, kdy zmizela zvířata z polí a luk, stromy a země neplodily a obdobím života, kdy příroda vzkvétala a přinášela úrodu. Na počest keltského boha slunce, ohně a světla se zapalovaly velké ohně a jejich přeskakování mělo za cíl zbavit zvířata i lidi všeho zlého.

Na počest keltského boha slunce, ohně a světla se zapalovaly velké ohně a jejich přeskakování mělo za cíl zbavit zvířata i lidi všeho zlého. 

 V době rozmachu křesťanství byla tato noc známá jako filipojakubská, neboť na 1. května připadal svátek Filipa a Jakuba. V této době se rozšířila pověra, že v tuto noc se slétají čarodějnice, což vedlo k rituálu na ochranu proti nebezpečným bytostem. Před svá obydlí lidé kropili svěcenou vodu, a proti čarodějnicím se na kopcích zapalovaly ohně. Pro podezření z čarodějnických praktik byly v této době nevinné dívky a ženy odsouzeny ke smrti či krutému mučení.

Od dob rozmachu univerzit byly v tuto noc pořádány studentské festivaly – majálesy, které byly spojené se studentskou recesí a oslavami měsíce lásky.

Lásky čas

Den na to bylo zvykem vztyčovat vyzdobené májky jako symbol příchodu jara, plodnosti a ochrany proti zlým silám. Chlapci se vypravili do lesa, porazili vzrostlý strom, osekali větve a dívky ji zdobily květinami, šátky či pentlemi. Vztyčená májka byla pak hlídána, aby ji nikdo z vedlejší vesnice nemohl ukrást. 

Byť byl v tento den polibek pod rozkvetlým stromem brán dříve jako vážný krok vstříc zasnoubení, dnes má polibek ženám zaručit mládí a svěžest.

Ať už z jakýchkoliv důvodů, vydáte se na 1. máje také pod rozkvetlý strom? Sdílejte s námi, kam jste se vypravili. Ať vás provází láska. 

May the love be with you.