Jak rozvíjet čtenářství?

Předškolní věk je období v našem životě zásadní hned z několika důvodů. Proces celoživotního učení je významně determinován právě počátkem vzdělávání, na jehož prahu se děti nachází právě v předškolním věku. V tomto věku klademe základy našich budoucích dovedností, které budeme v dalších etapách našeho života rozvíjet. Proto je kvalita těchto základů rozhodující podobně jako základy při stavbě domu. Pokud jim věnujeme čas a péči, budeme z nich těžit v každé další fázi procesu. 

Co se v dnešním článku dozvíme?

 • Co je to čtenářská gramotnost/pregramotnost
 • Jaké dovednosti patří do čtenářské pregramotnosti
 • Jak můžeme u dětí tyto dovednosti podpořit
 • Co to jsou čtenářské kostky, jak s nimi pracovat a jak si je lze vyrobit svépomocí doma

Pro všestranné a prožitkové učení v souvislostech hrají důležitou roli jednotlivé gramotnosti. My se dnes podíváme blíže na gramotnost čtenářskou, kterou můžeme popsat jako určitou vybavenost člověka vědomostmi, schopnostmi, dovednostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textu v různých individuálních a sociálních kontextech. Čtenářsky gramotný člověk využívá čtení k vlastnímu rozvoji i ke svému konání a četbu zúročuje v dalším životě. (Altmanová, 2010). A rozvoj všeho potřebného pro zahájení a úspěšné rozvíjení této gramotnosti nazýváme čtenářská pregramotnost (Kucharská, 2017). O té si nyní povíme více.

Co si pod tím představit?

Existují základní oblasti čtenářské pregramotnosti, které je důležité zmínit pro pochopení jádra celého tématu. 

Jednou z nich je rozvoj řeči, a to v aktivní rovině, kdy děti mohou vyprávět, rýmovat, či dramatizovat nebo v rovině pasivní, kdy poslouchají či rozlišují zvuky. Patří sem také i slovní zásoba.

Pomocí práce se symboly, obrázkovým písmem, orientace v knize apod. můžeme rozvíjet další oblast a tou jsou předpoklady pro čtení a psaní.

Další důležitou složku tvoří porozumění, kde lze používat nejrůznější čtenářské strategie, o kterých budeme dnes dál mluvit a některé z nich si přiblížíme. Jedná se například o strategie předvídání, usuzování, vizualizace, shrnování, a další.

V neposlední řadě je to také samotný vztah ke čtení, který můžeme posílit například návštěvou knihovny nebo výrobou vlastní knížky.

A jak v praxi?

Co můžeme my udělat, abychom dětem poskytli ty zmíněné dobré základy? Především si udělat čas. Společný čas nad knihou a vědomí zmíněných oblastí může vykouzlit nejen vysoce čtenářsky gramotného jedince, ale také někoho, koho to zkrátka baví a ke čtení a knihám má hluboký vztah.

Oblast, na kterou se dnes zaměříme více je porozumění textu s využitím čtenářských strategií. Způsobů, jak takové porozumění rozvíjet, je mnoho a my si dnes představíme jeden velmi účinný a hlavně zábavný, který můžete s dětmi využít při četbě jakékoli nové nebo málo známé knihy. Pro ty z vás, kteří máte doma i děti starší, školou povinné, se nabízí možnost v upravené verzi tuto pomůcku využít i při rozvoji čtenářství s takto starými dětmi. Můžeme říci, že věkově není tato aktivita omezená, jedná se pouze o přizpůsobení formulací a ztvárnění, které při výrobě použijeme. 

Čtenářské kostky

Čtenářské kostky pomáhají nejen rozvíjet dovednosti, které jsme již zmínili, ale otevírají dětem možnost hlouběji vstoupit do příběhu, přemýšlet nad ním a tím budovat vztah nejen k dané knize či textu ale ke čtení obecně.

Tato pomůcka v originále obsahuje šest kostek, viz odkaz níže. Pro náš účel postačí zatím kostky tři, které jsou barevně odlišené. Myšlenka je taková, že každou kostkou házíme v jiné fázi naší práce s knihou. První házíme před samotným čtením, druhou v jeho průběhu a třetí po dočtení celého příběhu. Otázky, které každá kostka nabízí se od těchto fází přímo odvíjí. 

Pojďme se podívat na to, jak takové otázky můžeme formulovat. Nutno dodat, že vlastní iniciativě se zde rozhodně meze nekladou a je zcela na vás, jak konečná podoba kostek bude vypadat. Pro každou otázku lze vymyslet symbol, který bude pro předškolní děti čitelný a dopřeje jim samostatnost v této aktivitě (inspirace níže). Fantazie, co se týče výtvarného ztvárnění, má také dveře dokořán. Kostky můžete vyrobit z jakéhokoli materiálu, který vám tuto podobu dovolí, např. papír, molitan, dřevo apod.

OTÁZKY PŘED ČTENÍM  (např. žlutá kostka)

 • O čem příběh asi bude vyprávět? (usuzování dle obalu knihy)
 • Co by sis přál/a, aby se v příběhu odehrávalo?
 • Přečtěte si název knihy. O čem asi příběh bude? (usuzování dle názvu knihy) 
 • Prohlédni si první obrázek v knize. Připomíná Ti něco nebo někoho?
 • Zeptej se někoho (kamaráda, rodiče,…), zda tuto knihu zná.
 • Kam bys chtěl, aby nás příběh zavedl?

OTÁZKY BĚHEM ČTENÍ  (např. oranžová kostka)

 • O čem teď příběh vypráví? 
 • Jak se asi nyní hlavní postava cítí? Zkus předvést!
 • Kde se příběh odehrává?
 • Prohlédni si jeden obrázek v knize a popiš, o čem obrázek asi vypráví.
 • Která postava se Ti v příběhu podobá? Proč?
 • Kam nás zrovna teď příběh zavedl?

OTÁZKY PO ČTENÍ (např. zelená kostka)

 • O čem příběh vyprávěl? 
 • Komu by se příběh mohl líbit?
 • Jak jinak by se příběh mohl jmenovat? 
 • Prohlédni si poslední obrázek v knize. Zkus říci, jak jinak by mohl příběh pokračovat.
 • Zkus převyprávět (kamarádovi, rodičům,…), o čem příběh vyprávěl.
 • Co se Ti na cestě příběhem nejvíce líbilo?
Před čtením
Během čtení
Po čtení