Den dětí 2019

Na Dni dětí bylo na Zahrádce živo a veselo. Děti si užívaly  různých druhů pohybových aktivit, malování, vyřezávání ze dřeva, střílení z luku, hlazení canisterapeutického Ronyho, křesání ohně, luštění hádanek a mnoho dalších připravených i spontánně vzniklých činností. Tento den zkrátka patřil dětem.